Hästkort

Kort till en hästälskande tjej.

Insidan på hästkortet.